Om DalaWärdshus

DalaWärdshus omfattar Hantverksbyn i Rättvik. Hantverksbyn bedriver hotellverksamhet och har restaurang med fullständiga rättigheter.

Företaget ägs och drivs av Lena Jäderbrink med personal sedan 2011.

 

Historien om Hantverksbyn

Hantverksbyn började byggas av Sören Eriksson 1977 och invigdes 1979 under namnet Slöjdtuppen. Anläggningen var tänkt att bli ett rent hemslöjdscentrum och drevs kommande år av familjerna Persson och Helsing. 1986 köpte Ola Karlsson anläggningen och startade en utbyggnad som togs i bruk maj 1987.

Restaurangbyggnaden byggdes om under 1988 och Ola Karlsson avled hösten 1990, anläggningen drevs då vidare av Stiftelsen Hantverksbyn. Familjen Wennberg tog över driften i januari 1992 och gick i konkurs under hösten samma år. 1993 förvärvade familjen Höglund/Strandberg anläggningen och OK/Q8 invigdes.

2016 övertog Lena Jäderbrink ägandet av anläggningen efter att ha arrenderat den sedan 2011 under namnet DalaWärdshus. På anläggningen hittar ni i dag hotell, restaurang och hemslöjdbutik. Alla verksamheter är öppna dagligen, året runt.

Stuga vid Siljan
Stuga i Rättvik