Contact us

Hantverksbyn
SE – 795 36 Rättvik

Invoice information
DalaWärdshus AB
Box 492
Fe 672
751 75 UPPSALA

Tel:

Rättvik: +46 248-302 50
Falun: +46 23 635 35

Fax: +46 248-306 60

E-mail: info@dalawardshus.se

Personlig kontakt

CEO & Owner Lena Jäderbrink

lena.j@dalawardshus.se

Restaurant Hantverksbyn

Restaurant Falujungfrun